Loading...
Hem2022-04-11T11:42:38+02:00

TONSÄTTAREN

”Tommie Haglunds verk förändrar den värld i vilken vi befinner oss. Färgerna djupnar, känsligheten ökar. Det som tycks vara vårt innersta vänds utåt. Man lyssnar på ett annat sätt efter att ha hört på den musiken, öppnar sig mot omvärlden.”

Erik Wallrup, kritiker i svd

Att det nu åter är dags för en Haglundfestival i Halmstad innebär att det blir möjligt att få delta i en helt öppen gemenskap.

Den delaktigheten uppstår trots att vi kanske inte alls känner varandra, men vi träder in i samma ljudande rum, får vara med om dess ständiga förvandlingar och blir i samma ögonblick förvandlade.

Tommie Haglund har valt att bo i Halmstad. För svenska tonsättare leder annars alla breda karriärvägar till Stockholm, även om också Malmö och Göteborg har möjligheter att erbjuda. Men Haglund valde Halmstad när han var arton år, eftersom han ville fortsätta att studera för gitarrpedagogen Bo Strömberg som flyttat hit.

Första bostaden blev ett litet krypin i en källarvåning, faktiskt på samma höjd intill lasarettet där han är bosatt idag – men nu i en villa med muralmålning av Halmstadgruppens Erik Olsson i trapporna upp till andra våningen. I salongen står flygeln mitt i rummet. Ett tonsättarhem.

SAGT OM TOMMIES MUSIK

Tommie Haglund är en av Skandinaviens mest särpräglade och visionära tonsättare.
Att höra hans musik är som att befinna sig i ett sällsamt klangligt kosmos där mörkret är högst närvarande, men också ett livgivande okuvligt ljus.

Tony Lundman, Redaktör på Stockholms Konserthus

Hans genialitet ligger i att fånga mänskliga erfarenheter och uttrycka dem genom ett mycket särpräglat samtida tonspråk som är både djupt personligt och innerligt kommunicerat.

Seen & Heard International

Som tonsättare går Tommie Haglund sina egna vägar, bara trogen mot sig själv. Det blir lätt en subjektiv musik, kanske skulle någon drista sig att kalla den romantisk, som går direkt in i lyssnaren, hjärta till hjärta.

Stig Jacobsson

Nyheter

Till toppen