TONSÄTTAREN

”Tommie Haglunds verk förändrar den värld i vilken vi befinner oss. Färgerna djupnar, känsligheten ökar. Det som tycks vara vårt innersta vänds utåt. Man lyssnar på ett annat sätt efter att ha hört på den musiken, öppnar sig mot omvärlden.”

Erik Wallrup, kritiker i svd

Att det nu åter är dags för en Haglundfestival i Halmstad innebär att det blir möjligt att få delta i en helt öppen gemenskap.

Den delaktigheten uppstår trots att vi kanske inte alls känner varandra, men vi träder in i samma ljudande rum, får vara med om dess ständiga förvandlingar och blir i samma ögonblick förvandlade. Tommie Haglund har valt att bo i Halmstad. För svenska tonsättare leder annars alla breda karriärvägar till Stockholm, även om också Malmö och Göteborg har möjligheter att erbjuda.

Men Haglund valde Halmstad när han var arton år, eftersom han ville fortsätta att studera för gitarrpedagogen Bo Strömberg som flyttat hit.

Första bostaden blev ett litet krypin i en källarvåning, faktiskt på samma höjd intill lasarettet där han är bosatt idag – men nu i en villa med muralmålning av Halmstadgruppens Erik Olsson i trapporna upp till andra våningen. I salongen står flygeln mitt i rummet. Ett tonsättarhem.

Tommie Haglund vände tillbaka till Halmstad först efter turen till England, där han studerade för den uppburne gitarristen John Mills, och sedan vistelsen i danska Aarhus, där han gick på musikkonservatoriet. Så långt dominerade gitarren, men tonsättandet som han påbörjat redan i tioårsåldern fanns där också under studieåren. Sedan tog komponerandet över, helt och fullt.

”Med Intensio animi 1988 satte han en grundpelare för sin kommande musik djupt i marken och högt upp i skyn.”

Det är alltså exakt trettio år sedan, och under dessa tre årtionden har verk efter verk komponerats, ofta ett eller två per år. Ingen överproduktion med andra ord, vilket beror på det mycket tankekrävande kompositionssätt Haglund har: inget system driver det framåt, utan endast den musikaliska föreställnings- och kombinationsförmågan. Komponerandet startar i några till synes nedkastade noteringar, men just där ligger i extrem koncentration det väsentliga, ett urval klanger, några ackord, en rörelse. Vid komponerandets slut sitter hela verket i hans minne, framväxt, framvärkt.

Verkens halt är därför utomordentligt hög – Haglund kan med lätthet fylla en festival med en lika varierad som sammanhållen musik.

Om man undantar symfonin, som beställdes till Konserthusets tonsättarweekend i Stockholm 2019, innehåller festivalen Haglunds två mest omfattande verk: konserterna för violoncell och för violin. I termer av besättning utgör en rad verk för soloinstrument ett slags motpol, men här återfinns också verk i kammarmusikaliskt format och för stråkorkester.

Lär känna Haglunds värld. Vistas i den. Och märk hur den glider över i din egen värld, som blivit förvandlad.

Erik Wallrup, kritiker i svd

SAGT OM TOMMIES MUSIK

Tommie Haglund är en av Skandinaviens mest särpräglade och visionära tonsättare.
Att höra hans musik är som att befinna sig i ett sällsamt klangligt kosmos där mörkret är högst närvarande, men också ett livgivande okuvligt ljus.

Tony Lundman, Redaktör på Stockholms Konserthus

Hans genialitet ligger i att fånga mänskliga erfarenheter och uttrycka dem genom ett mycket särpräglat samtida tonspråk som är både djupt personligt och innerligt kommunicerat.

Seen & Heard International

Som tonsättare går Tommie Haglund sina egna vägar, bara trogen mot sig själv. Det blir lätt en subjektiv musik, kanske skulle någon drista sig att kalla den romantisk, som går direkt in i lyssnaren, hjärta till hjärta.

Stig Jacobsson

SAGT OM TOMMIES MUSIK

Tommie Haglund är en av Skandinaviens mest särpräglade och visionära tonsättare.
Att höra hans musik är som att befinna sig i ett sällsamt klangligt kosmos där mörkret är högst närvarande, men också ett livgivande okuvligt ljus.

Tony Lundman, Redaktör på Stockholms Konserthus

Hans genialitet ligger i att fånga mänskliga erfarenheter och uttrycka dem genom ett mycket särpräglat samtida tonspråk som är både djupt personligt och innerligt kommunicerat.

Seen & Heard International

Som tonsättare går Tommie Haglund sina egna vägar, bara trogen mot sig själv. Det blir lätt en subjektiv musik, kanske skulle någon drista sig att kalla den romantisk, som går direkt in i lyssnaren, hjärta till hjärta.

Stig Jacobsson

HÖJDPUNKTER

Tommies musik efterfrågas internationellt och beställningar har gjorts från bl.a USA, London, Wien och Sveriges Radio.

1988  |  Intensio Animi

Tommie Haglunds genombrott med verket Intensio Animi för cello och piano. Verket beställdes av Swedenborgsällskapet för att högtidlighålla teosofens 300-årsdag.

2001  |  Il regno degli spiriti

Stråkkvartetten Il regno degli spiriti skrev Tommie till Medicikvartettens
30-årsjubileum. Den framfördes på Cambridge Summer Music Festival 2001.

Elizabeth Pitcairn. Foto: Joy Strotz

2005  | Hymns to the Night

Tommie Haglunds konsert Hymns to the night uruppfördes med  den uppburna violinisten Elizabeth Pitcairn och Helsingborgs Symfoniorkester i Helsingborg år 2005. Elizabeth spelar på ett av världens mest legendariska instrument: Red Mendelssohn-Stradivariusen från 1720.

2014  |  Gästkompositör vid Luzern Music Centre i New York

Under juli och augusti 2014 var Tommie Haglund gästkompositör vid Luzern Music Centre i New York. Han höll bl.a seminarier och fick sju kammarmusikverk framförda under tre konserter. Ett av Tommies verk dedikerades till Delius minne: To the Sunset Breeze (harpa, gitarr, stråkkvartett) och andra verk som spelades på konserterna var Sollievo dopo la tempesta (stråktrio), Il regno degli spiriti (stråkkvartett), La Rosa Profunda (sopran, piano), Epilogue to Hymns to the Night (soloviolin) och Serenata per Diotima (stråkorkester).

Foto: Stefan Tell/Astrid Lindgren Memorial Award

2019  |  Tonsättarweekend Stockholms konserthus

År 2019 stod Tommie Haglund i centrum för årets tonsättarweekend i Stockholm.

Vid invigningskonserten uruppfördes Kungliga Filharmonikernas beställningsverk, Symfonin. 55 minuter långt och därmed Tommie Haglunds längsta verk.