I samband med Tommie Haglund festival släpps boken, Ögonblickets oändlighet, där författaren Aram Yardumian skildrar Tommie Haglunds musikliv.

Att en svensk tonsättare ägnas en intervjubok tillhör undantagen. Det skedde när Leif Aare gav ut sin bok om Allan Petterssons musik.

När nu amerikanske Aram Yardumian – musikkritiker och assistant professor i antropologi efter år av arbete och intervjuer hemma hos tonsättaren Tommie Haglund sammanställt denna intervjubok är det än mer anmärkningsvärt eftersom initiativet kommit utifrån.

Samtidigt är det ingen överraskning att intervjuaren kommer från internationellt håll: Haglunds musik har upptäckts i utlandet parallellt med den utveckling som lett fram till hans grundmurade ställning som en av Sveriges ledande tonsättare. Detta manifesterades med Stockholms Konserthus tonsättarweekend 2019 ägnad Haglund, men än mer remarkabelt är att Halmstad instiftat en internationell  Tommie Haglund festival med gästspelande orkestrar och där musiker på högsta nivå framträder.

Boken ger en introduktion till Tommie Haglunds synnerligen rika musikaliska värld: Haglunds musik är sådan att den talar till en bred publik men på ett kvalificerat vis. Den är en andlig uppenbarelse i en annars andefattig tid.

En sådan bok utgör ett viktigt bidrag till litteraturen om svensk konstmusik och den är skriven på ett sätt att den är tillgänglig för den månghövdade publik som tagit Haglunds musik till sitt hjärta.

Erik Wallrup
Docent i musikvetenskap, Södertörns högskola
Musikkritiker i Svenska Dagbladet
Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien

Relaterat evenemang

20 april kl 18.30
Akademibokhandeln i Halmstad, Storgatan 28

Samtal kring Tommie Haglunds skapande och den nyutkomna boken ”Ögonblickets oändlighet”.

Medverkande: Aram Yardumian -amerikansk musikskribent och antropolog, författare till boken om Tommie Haglund ”Ögonblickets oändlighet”. Lars Björksell– kyrkoherde i Halmstads församling. Kompositören Tommie Haglund – en av Skandinaviens mest särpräglade och visionära tonsättare.

Fri entré.