SYMFONIN

STILLA OASER & UPPBLÅSANDE STORMAR

Tommie Haglunds första symfoni är ett brett upplagt verk av episk karaktär.

I sitt slag en lång sats med en brett spännande bågform, är det med sin speltid på dryga 50 minuter ett unikt verk. Väldigt få tonsättare nu och förr behärskar den svåra konsten att hålla oavbruten spänning genom en sats av dessa dimensioner.

Symfonin är speciell i våra dagar genom att som Mahler uttryckte det ”En symfoni måste omfatta allt i livet”. Naturen, människan, skärseld, himmel och bråda avgrundsdjup. Allt detta får lyssnaren uppleva under den resa Tommie Haglunds första symfoni tar oss alla med på. Musiken är direkt och drabbande, inte intellektualiserad och svår att ta till sig.

Den reviderade versionen som vi uruppför på festivalen är än mer färgrik, sinnlig och tar oss på en slingrande stig genom ett kalejdoskop av känslostormar, stilla oaser och uppblåsande stormar. Den speglar helt enkelt livet precis så som Mahler uppmanade till.

För att sätta symfonin i en historisk kontext så måste vi gå tillbaka till de senromantiska tonsättarna, såsom nämnde Mahler, Bruckner och även Wagner. En epok som tillät det storslagna, både i tid, klangskönhet och ett mer ohämmat uttryck. Denna tid väcker Tommie Haglund till liv i sin första symfoni!

Joachim Gustafsson, konstnärlig ledare för Tommie Haglund Festivalen

Utdrag ur en recension från SvD om Tommie Haglunds Symfoni:

Det 45 minuter långa verket, beställt av Filharmonikerna och skrivet i en sats för stor orkester, framstår som en andlig monolit, en vishetens pelare vilken strålar i skiftande färger, vibrerar, andas, kanske till och med tröstar. Musiken med drag av vällustig melankolibilder ett långsamt, tvekande flöde där ansatser och avlöser varandra.