KOMPOSITÖR TOMMIE HAGLUND

Här ett smakprov på musiken skriven av Tommie Haglund.

FLAMINIS AURA

Cellokonserten Flaminis Aura är musik ”som söker sig framåt med en alltid närvarande sångbarhet”. En formulering hämtad ur prismotiveringen till Christ Johnsonpriset som Tommie Haglund fick 2014. Stycket skrevs redan 2002 under en ytterst plågsam och hotfull sjukdomsperiod, när Haglund levde med döden i ständig närhet. Titeln refererar till ett latinskt uttryck för ett kristet rituellt tillstånd som infinner sig strax före en religiös uppenbarelse. Musiken utforskar både vårt mänskliga inre och kosmos – i slutet av stycket hörs rymdljud inspelade av NASA (text från BIS).

Eleverna vid Sturegymnasiets spetsutbildning för film dokumenterade Tommie Haglund festivalen 2018. Detta genom en OB-produktion av två konserter. Detta är del 2 Flaminis Aura. Inspelningen skedde i S:t Nikolai kyrkan i Halmstad i oktober 2018.

NÅGRA AV TOMMIE HAGLUNDS MEST KÄNDA VERK

Symfoni

Orkester, 2020

La Rosa Profunda

Sopran & Orkester 2016

Hymns of the Night

Violinkonsert 2005
Tillägnad violinist Elizabeth Pitcairn, Helsingborgs Symfoniorkester

In Regno degli Spiriti

Kammarmusik, Stråkkvartett 2001